#UE20år

Vet du hva vi skal leve av i fremtiden? 

 
I en tid med stadig raskere og større endringer, er kompetanse på innovasjon og entreprenørskap viktig for næringslivet. Innovatører trengs både i offentlig og privat sektor. Innovasjon er viktig i eksisterende bedrifter for å skape vekst og være konkurransedyktig: Innovasjon er viktig for at flere i fremtiden skal tørre å etablere sitt eget selskap - og skape nye arbeidsplasser. 

Siden starten for 20 år siden har nesten 400 000 ungdommer lært å etablere bedrift gjennom Ungt Entreprenørskap sine bedriftsprogrammer. Vi skal fortsette å bygge innovasjons- og entreprenørskapskompetanse hos ungdom også i fremtiden.

Fordi innovatører trengs overalt!