#UE20år

 

Ferds engasjement i UE springer ut av konsernets visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor. 
 

Vi og næringslivet ellers er avhengige av å rekruttere ungdom som får mulighet til selvinnsikt tidlig slik at de tar bedre valg i livet. UE gir en slik mulighet.

Ferd har etablert to nasjonale konkurranser: Størst verdiskapingspotensial for ungdomsbedrifter, og Størst internasjonalt potensial for studentbedrifter.

Fra Ferd er Tom Erik Myrland representant i det nasjonale styret i Ungt Entreprenørskap, mens Johan H. Andresen sitter i styret i JA Europe. Eva W. Helcl er styremedlem i Ungt Entreprenørskap Oslo. 
 

www.ferd.no