#UE20år

 
Elevbedrift - øvelse gjør mester

 
Programmet Elevbedrift gir elever i ungdomsskolen mulighet til å starte, drive og avvikle sin egen bedrift sammen med medelever innenfor trygge rammer. I denne læringsprosessen får elevene erfaring både med å se behov og muligheter i eget nærmiljø, å samarbeide i team, å gjøre valg og ta avgjørelser – og å bruke  sin kunnskap og sitt nettverk på en ny måte.

Siste skoleår ble det etablert 2537 elevbedrifter i Norge med totalt 13 400 elever.

Besøk elevbedrift.no

 

Fill out my online form.