#UE20år

 
Bli med på vårt lag!
  

I en tid med stadig raskere og større endringer, er kompetanse på innovasjon og entreprenørskap viktig for næringslivet. Innovatører trengs både i offentlig og privat sektor. Innovasjon er viktig i eksisterende bedrifter for å skape vekst og være konkurransedyktig: Innovasjon er viktig for at flere i fremtiden skal tørre å etablere sitt eget selskap - og skape nye arbeidsplasser. Derfor er det gledelig at det i de nye læreplanene - skolens «nye grunnlov» - både legges vekt på tverrfaglig læring og på læring gjennom skapende virksomhet. Bedre jubileumsgave kunne vi ikke fått!

Siste skoleår fikk over 150 000 ungdommer opplæring gjennom våre programmer - fra grunnskole til høyere utdanning. Siden starten for 20 år siden har nesten 400 000 ungdommer lært å etablere bedrift gjennom Ungt Entreprenørskap sine bedriftsprogrammer. I løpet av skoleåret klekker de ut forretningsideer, lager forretningsplaner, setter i gang produksjon, lager markedsplaner, selger produktene sine, holder orden på økonomien og legger til slutt ned bedriftene.

Ungt Entreprenørskap er en brobygger mellom skole og næringsliv, og det greier vi gjennom et unikt samarbeid med våre partnere. De bidrar både med økonomiske ressurser og gjennom å delta i undervisningen. 28 000 frivillige fra arbeids- og næringsliv deltok siste skoleår som mentorer og veiledere sammen med oss ute i skolene - for å lære ungdommene entreprenørskap og forretningsdrift i praksis. Gjennom sin innsats tar de samfunnsansvar, og de er helt avgjørende for vårt arbeid og for ungdommenes læring.

Ungt Entreprenørskap skal fortsette å bygge innovasjons- og entreprenørskapskompetanse hos ungdom også i fremtiden. Men med enda sterkere satsing på entreprenørskap i skolen, så trenger vi også enda flere partnere. Vil du bli med på vårt lag?