#UE20år

 
50 prosent flere gründere

 

Østlandsforskning gjennomførte høsten 2011 en undersøkelse på egenetablering blant personer i alderen 24–25 år (ØF-notat 17/2011). Undersøkelsen ble gjennomført på oppdrag fra Ungt Entreprenørskap Norge og Hovedorganisasjonen Virke. Rundt halvparten av respondentene deltok i Ungdomsbedrift i perioden 2003/04–2005/06, mens kontrollgruppen ikke har deltatt i Ungdomsbedrift. Funnene viser blant annet:
 

>  12 prosent av de som har drevet Ungdomsbedrift (UB) har etablert egen virksomhet, mot 8 prosent i kontrollgruppen. Det vil si at de som har drevet UB, har 50 prosent høyere etableringsrate enn de øvrige i samme aldersgruppe.

>  33 prosent av tidligere UB-elever har lederansvar i dag – mot 25 prosent i kontrollgruppen.

>  55 prosent av UB-deltakerne mener de har nødvendige kunnskap og ferdigheter for å etablere en bedrift om muligheten skulle dukke opp – mot 41 prosent i kontrollgruppen.

>  46 prosent av UB-deltakerne ønsker å bli selvstendig nærings- drivende – mot 39 prosent i kontrollgruppen. 
 

 Ungdomsbedrift og entreprenørskap (ØF-notat 17/2011):