#UE20år

 
100 timer eller mer...

 

Østlandsforskning deltar nå i et treårig internasjonalt prosjekt, Innovation Clusters for Entrepreneurship Education (ICEE), som ser på effekter av entreprenørskap i utdanningen i forhold til mange områder. Undersøkelsen utføres i Belgia, Latvia, Finland, Italia og Estland, og foreløpige funn viser at:
 

>  Elever som deltar 100 timer eller mer i Ungdomsbedrift har størst nytte av deltakelsen. (Elevsnittet i Norge er på 160 timer).

>  Elever som har hatt entreprenørskap som for eksempel Ungdomsbedrift på skolen, er mer interesserte i å bli gründere.

>  Elever som deltar i entreprenørskapsprogrammer som for eksempel Ungdomsbedrift er mer motiverte for skolearbeid enn andre.

>  Elever som har gjennomført 100 timer med Ungdomsbedrift skårer også bedre på ferdigheter knyttet til

  • å ta beslutninger,         
  • vise initiativ
  • muntlig og skriftlig kommunikasjon
  • at de har kunnskaper og ferdigheter som trenges for å starte og drive en egen bedrift

 

ICEE - Innovation Clusters for Entrepreneurship Education (Østlandsforskning 2017)