Beate Rasmussen og Lars Johan Hagen nyansatte i Trøndelag

Skoleåret er i gang, og i Trøndelag starter med to nye ansatte: Beate Rasmussen og Lars Johan Hagen. De er klare for å ta fatt på arbeidet!

Ungt Entrepernørskap Trøndelag har i skoleåret 21/22 ansatt to nye rådgivere for å gi dere lærere, elever og samarbeidspartnere mer støtte, aktivitet og engasjement i entreprenørskapsarbeidet deres. Nytt for året er også at vi oppretter et nytt kontorsted i Rørvik, noe som vil styrke tilbudet vårt i Namdalsregionen.

Beate Rasmussen

Beate Rasmussen

Beate Rasmussen er fra Ytre Namdal. Hun er utdannet lærer og jobbet i ungdomsskolen i 11 år, før hun ble undervisningsinspektør på Rørvik skole i 2013.

Gjennom en nyetablert prosjektstilling på InnovArena skal hun jobbe 50% med Ungt Entreprenørskap i Namdalsregionen.

"Pedagogikken til UE går som hånd i hanske med ny læreplan og jeg ser frem til å jobbe aktivt med verdigrunnlaget i overordnet del, da spesielt gjennom å legge til rette for barn og unges engasjement, skaperglede og utforskertrang. Jeg gleder meg til å møte elevene i kreative prosesser. Jeg brenner for å at hver enkelt skal kunne se sin verdi og at elevene gjennom erfaring ser at sine ressurser er viktige og betydningsfulle bidrag i samspill med andre."
Beate Rasmussen, rådgiver Namdalsregionen

Lars Johan Hagen

Lars Johan Hagen

Lars Johan Hagen og skal jobbe i grunnskoleteamet i Sørlige del av Trøndelag. Han har jobbet innen arbeids- og inkluderingsbransjen i mange år og hatt stillinger som veileder, kursansvarlig, foredragsholder. Han er også pedagog og har jobbet som prosjektleder ved tiltaksbedrifter, og hatt stillinger både som veileder og markedsrådgiver ved NAV. Lars har jobbet med utvikling og salg av IKT-baserte lese- og skrivestøtteverktøy og er allerede godt kjent med skoler i store deler av landet.

"Jeg ønsker å gjøre en forskjell for alle elever, men jeg har et ekstra stort hjerte for enkelteleven som kan komme ut av "skyggen" og blomstre ved bruk av UE sin undervisningsmetodikk. Sammen med "Norges beste team" i Ungt Entreprenørskap Trøndelag ønsker jeg å bruke min kompetanse og erfaring til å utvikle meg i samspill med Trøndelags elever, lærere, og lokalt arbeids- og næringsliv."
Lars Johan Hagen, Rådgiver grunnskole sør