Stand- og messeinformasjon

Under Fylkesmessen på Jekta Storsenter 21. mars får hver ungdomsbedrift tildelt et område hvor de skal sette opp sin stand. Her følger informasjon som hver UB må forholde seg til:

 • 2x2 meter gulvplass, ingen vegger rundt eller bak. Ingen UB får mer plass enn andre.
 • Hver UB får tildelt ett ståbord.
 • Det er ikke tillatt å stifte/spikre i bordene.
 • Annet utstyr (hyller, skjermer, bord) må bedriften ta med selv.
 • Alt som tas med til messen må også tas med fra messen.
 • Standområdet skal forholdes ryddig, dvs. ingen synlige bakker, kofferter, m.m.)
 • Hele ungdomsbedriften skal ikke stå på standen samtidig - lag vaktlister.
Ungdomsbedrift NM 22 5 min

Andre tips:

 1. Kle dere pent
 2. Hold standen ren og ryddig
 3. Vis frem produktet tydelig
 4. Ingen mobiler på standen
 5. Det enkle er ofte det beste
Trine UETF 2021
Trine Hogseth
Rådgiver, VGS-ansvarlig Finnmark
Profileringsfotoprofilering Alta Tromsog Finnmarkfotograf TS Foto Design 1949
Ildri Jørgensen
Prosjektleder og ansvarlig høyere utdanning