Påmelding og bidrag

Generell info og frister


Påmeldingsfrist: 22. februar 2022

NB! Ha klart ALT materiell til innsending før du begynner påmeldinga. Det vil si bilde, pitch og skriftlig dokumentasjon til hver konkurranse dere melder dere på i. Alt konkurransemateriell må sendes inn ved påmelding.

Intervju: Alle intervjuene foregår i perioden 28. februar - 4. mars.

Dere vil få innkalling til Teams/Zoom. Alt etter som hvor mange påmeldte, vil intervjuene være på 5-10 minutter, noe lengre for deltakere i Beste UB. Dette, samt tidsplan vil dere få så snart dette er klart.

FMUB32 Streaming 2021 3

Påmeldingsskjema

Lenke til påmeldingsskjema finner du ved å klikke her eller ved å følge lenken: https://airtable.com/shrT8JGaM...

I år kan ungdomsbedrifter i Troms og Finnmark konkurrere innenfor ulike 16 kategorier. Hver bedrift kan melde seg på i så mange kategorier de selv ønsker.

Mer informasjon om konkurransekriteriene finner du i menyen under "konkurransekriterier" eller ved å klikke her.

Lykke til!


Maria UETF 2021
Maria Gudmundsen
Prosjektleder, VGS-ansvarlig Troms
Trine UETF 2021
Trine Hogseth
Rådgiver, VGS-ansvarlig Finnmark

Samarbeidspartnere

Fylkesmesterskap sponsorer 22