Konkurransekriterier

Konkurransekriterier for Fylkesmesterskapet 2022

Hvordan kårer juryen en vinner? Og hva hvilke konkurranser kan vi delta i? Les deg opp på konkurransekrieriene for å være best mulig forberedt til årets konkurranse!

FMUB2 feire Streaming 2021
 1. Beste Logo
 2. Beste Pitch
 3. Beste Markedsføring
 4. Beste Innovasjon
 5. Beste Grønne Entreprenør
 6. Beste Sosiale Entrerprenør
 7. Beste Spismerav
 8. Beste Elevbedrift

Vinnerne av "Beste Sosiale Entreprenør", "Beste Grønne Entreprenør" og "Beste Spismerav" får mulighet til å delta i en nasjonal konkurranse hvor de møter elevbedrifter fra hele landet! Mer info om detter kommer etter Fylkesmesterskapet.


1. Beste Logo

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter:

 • Logoen kan forstørres og forminskes
 • Logo i farger skal også fungere i svart/hvitt
 • Logoen gjenspeiler bedriftens vare/tjeneste
 • Logoen gir et godt inntrykk
 • Logoen skal ikke kunne forveksles med eksisterende logoer med opphavsrett

2. Beste Pitch

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter:

 • Pitchen kommuniserer elevbedriftens budskap på en god måte.
 • Pitchen er tydelig, engasjerende og kreativ.
 • Pitchen har en fin oppbygging som viser problem og løsning, samt avslutter med et slagord!

3. Beste Markedsføring

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter (video må være maks 2 minutter lang):

 • Elevbedriften har en tydelig markedsføring og salg.
 • Elevbedriften har tydelig sammenheng og helhet mellom logo og bedriftens produkt/tjeneste, hvor kreative løsninger blir vektlagt.
 • Elevbedriftens begrunnelse for hvorfor logoen ser ut som den gjør.
 • Elevbedriften får godt fram sine samarbeidspartnere.

4. Beste Innovasjon

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter:

 • Er ideen ny, eller satt i en ny sammenheng/videreutviklet?
 • Hvilken nytteverdi har ideen?
 • Er ideen så god at noen ville kjøpt/brukt den om den ble realisert?
 • Elevbedriften har tatt en grundig vurdering på hvem (bedrifter eller privatpersoner) som eventuelt kunne bidratt til å realisere løsningen.

5. Beste Grønne Entreprenør

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter:

 • Elevbedriften legger tydelig vekt på miljø og grønn bærekraft.
 • Elevbedriften har en helhetlig grønn profil fra produksjon til salg (råvarer, emballasje, avfallshåndtering o.l).
 • Elevbedriften har fokus på miljøresultater, men er også økonomisk bærekraftig fokus.

6. Beste Sosiale Entreprenør

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter:

 • Elevbedriften har bevisst tatt tak i et sosialt/samfunnsmessig problem lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.
 • Elevbedriften jobber for at målgruppen får det bedre innen trivsel, helse, klima eller miljø.
 • Bedriften jobber forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og/eller samfunnsbyggende.
 • Elevbedriften skal også ha fokus på at bedriften er økonomisk bærekraftig, og kan vise til ett eller flere av FNs bærekraftsmål.
 • Elevbedriften har en tydelig lagånd når det gjelder arbeidsfordeling, samarbeid og initiativ.

7. Beste Spismerav

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter:

 • Elevbedriften tilbyr et produkt eller en tjeneste som kan bidra til at flere velger å spise sunt og viser forståelse for kostrådene.
 • Elevbedriften har fokusert på matglede (smak, trivsel, tilhørighet).
 • Elevbedriften har inkludert/vurdert FNs bærekraftsmål i sitt arbeid.
 • Elevbedriften har fokus på nyskaping og kreativitet.

8. Beste Elevbedrift

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter:

 • Elevene har god kunnskap om sitt eget produkt/tjeneste og ønsket målgruppe. 
 • Elevbedriften har markedsført seg på en god og tydelig måte.
 • Elevbedriften viser god kunnskap om det å drive elevbedrift og er bevisste på hva de har lært.
 • Elevbedriften fremstår som et team, og med tydelig rollefordeling.
 • Elevbedriften har gjort seg nytte av omgivelser og nettverk 

Tina UETF 2021
Tina Louise Myreng
Prosjektleder, Fagansvarlig grunnskole Troms