Skaperglede og entreprenørskap

25.000
Elever
800
Lærere og forelesere
200
Frivillige
1.200
Unge bedriftsetablerere

Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark er en ideell organisasjon som jobber med å bygge broer mellom skolen og næringslivet. Gjennom våre programmer gir vi barn og unge de ferdighetene de trenger til å løse framtidens problemstillinger. Vi er 12 ansatte spredt over hele Nord-Norge, fra Harstad i sør til Vadsø i nord - fordi vi vil være tilgjengelig på hver en odde og hvert et nes.

Nyheter


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere epost signatur 02 22

Ungt Entreprenørskap x Arctic Frontiers

Hvordan foregår egentlig en innovasjoncamp? Vi gjennomførte et spennende prosjekt sammen med Arctic Frontiers som en del av Arctic Innovation Week 2022. Se filmen her!

Kompetanse for fremtiden

Ungt Entreprenørskap utvikler innovasjons- og entreprenørskapskompetanse som er viktig for både privat og offentlig sektor. Dette bidrar til verdiskaping uavhengig av om det gjelder en nystartet eller godt etablert virksomhet.