UNG Skaperkraft i Nord

Ungt Entreprenørskap Troms har den store glede av å invitere alle lærere i Troms, både på ungdomsskolen og VGs, til en spennende og innholdsrik fagdag - "UNG Skaperkraft i Nord".

Hva skal vi gjøre, spør du? Vi skal legge til rette for et tettere samarbeid mellom skole og næringsliv. Hva kan vi lære av hverandre, og hvordan kan vi ruste ungdommen til framtidens arbeidsliv? Det blir workshop, dyktige foredragsholdere, og erfaringsdeling på tvers av skoler, hvor lokalt næringsliv også er invitert. Hvordan skal din skole gå fagfornyelsen i møte? Vi diskuterer viktige temaer som elevmedvirkning, tverrfaglighet i praksis, praktisk og virkelighetsnær læring og bedriftsprogrammer fra Ungt Entreprenørskap. Dagen er todelt, og deltakerne står fritt til å melde seg på halve eller hele dagen etter hvilke tema de ønsker å delta på. Vi møtes alle til lunsj for nettverksbygging og gode diskusjoner.

Påmelding gjør du her.

Påmeldingfristen er satt til en uke før.

 • Harstad, 15. september
 • Tromsø, 21. september
 • Finnsnes, 22. september
 • Kåfjord, Manndalen 23. september


Begrenset antall plasser. Først til mølla!

Smitteverntiltak iht gjennomføringen av "UNG Skaperkraft i Nord": Vi presiserer at alle våre entreprenørskapsaktiviteter gjennomfører vi på en trygg og forsvarlig måte, i god dialog med både skole og eksterne aktører. Alt vi gjør av aktiviteter vil til enhver tid følge helsemyndighetenes anbefalinger. Vi gleder oss til å treffe dere alle sammen igjen - på en meters avstand.

Nasj laererseminar

Program:

 • 0900-1130 - Økt 1: Skole møter næringsliv. Økten er spesielt relevant for lærere som bruker elevbedrift eller ungdomsbedrift som metode, eller er interessert i hvordan de kan starte. Tema: Elever som framtidas arbeidstakere og gründere i Nord-Norge. Entreprenørskapsmetodikk og Mentorskap. Her vil også elever fra tidligere ungdomsbedrifter delta med sin historie.
 • 1130-1230 - Lunsj: Vi spanderer deilig lunsj og kaffe for alle deltakerne fra både økt 1 og 2 og håper de spennende faglige diskusjonene fortsetter på tvers av øktene.
 • 1230-1530 - Økt 2: Foredrag og workshop. Økten her er også relevant for lærere på VGs og ungdomsskole. Tema: Tverrfaglighet i praksis, kreativitet, dybelæring, lære ved å gjøre og elevmedvirkning. Foredragsholderne på Finnsnes, i Tromsø og Kåfjord er årets entreprenørskapslærere i 2019, Knut Handeland og Henrik Foss. I Harstad vil tidligere UB elev Ildri Jørgensen fortelle om hvordan ungdomsbedrift forandret henne.

Foredragsholderen i Harstad er tidligere UB-elev Ildri Jørgensen. Hun skal snakke om hvordan ungdomsbedrift påvirket henne som person og hvordan tankesettet hennes forandret seg dramatisk, fra å være sjenert og innadvendt til å tørre å stå på en scene foran 1000 mennesker. Ildri Jørgensen er idag utdannet siviløkonom og har jobbet som PR - og markedssjef på Nord-Norges største studenthus. I 2016 startet hun opp sin egen bedrift, Tromsø Dronefoto som hun også er daglig leder i. Videre er hun også sertifisert digital markedsfører og har flere års ledererfaring bak seg. Idag jobber hun som prosjektleder i Ungt Entreprenørskap Troms og har blant annet ansvaret for kommunikasjon og arrangement.

Ildri Jorgensen article
"Fra å ha ingen motivasjon til å fullføre videregående, gikk jeg ut som en inspirert elev som visste hva hun skulle gjøre resten av sitt liv. Jeg vet faktisk ikke hvor jeg hadde vært idag, hvis jeg ikke hadde hatt ungdomsbedrift"
Ildri Jørgensen

Foredragsholderne i Tromsø, Finnsnes og Kåfjord er årets entreprenørskapslærere i 2019, Knut Handeland og Henrik Foss. Elevene beskriver hver entreprenørskapstime med disse to lærerne som en festival, bokstavelig talt. I løpet av året har de arrangert blant annet regnskapsfestival, blokkprøvefestival, julegrøtfestival, forretningsplanfestival, Gründerkveik og kreativitetsfestival. De beskrives av juryen som prakteksempler på hvordan entreprenørskapslærere skal være, og i juryens begrunnelse heter det: “Årets vinnere er lærere i fellesfagene på yrkesfag. De mener erfaringslæring bidrar til å gjøre de teoretiske fagene mer relevant for elevene. Gjennom programmet Ungdomsbedrift får elevene selv etablere og drive en bedrift, og dermed får de ‘lære ved å gjøre’. Elevene beskriver lærerne som lidenskapelig opptatt av entreprenørfaget, og roser dem for å gi tillit og være tilgjengelig for elevene”.

Thumbnail Grunderkveik 2
"Har arbeidd som lærar på Tryggheim vidaregåande skule på Jæren sidan 2014. Underviser i norsk og programfaget entreprenørskap og bedriftsutvikling. Har 14 skuletimar i veka saman med bror, far og mentor Knut Handeland."
Henrik Foss
"Har jobba på Tryggheim vidaregåande skule sidan 1998. Underviser hovudsakleg i norsk og entreprenørskap og bedriftsutvikling. 14 timar i tospann med bror, son og trekkspelar Henrik Foss."
Knut Handeland

Meld deg på disse følgende datoene, via påmeldingsskjema her:

Påmeldingfristen er satt til en uke før.

 • Harstad, 15. september
 • Tromsø, 21. september
 • Finnsnes, 22. september
 • Kåfjord, Manndalen 23. september

Vil du vite mer?