Digital elevbedriftsmesterskapet for elevbedrifter i Troms og Finnmark

Alle Elevbedrifter i Troms og Finnmark er inviterte til å delta på årets digitale fylkesmesterskap. Dette gjelder også alle elevbedrifter som har deltatt med prosjekt, tverrfaglig eller helårlig. Vi sender derfor årets digitale mesterskap for elevbedrifter direkte på vår facebookside 22. april! Vi gleder oss!

UE Facebook Elevbedrift Regionmesterskap

I år er det mulig å vinne i 7 kategorier og hver elevbedrift velger selv hvilke priser de ønsker å delta i. Det er mulig å delta i alle eller bare en pris – valget er deres. I år kan dere delta i følgende kategorier:

  • Beste elevbedrift
  • Miljøprisen
  • Beste pitch
  • Beste markedsføring
  • Beste nyskapende produkt, tjeneste eller kampanje
  • Beste sosiale entreprenør
  • Sunn mat prisen

For å delta må elevbedriftene sende inn en video med oppfyllende kriterier til priskategorien. Se oversikt over priskriterier her. Alle videoer blir vurdert av Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark, der de 10 beste videoene fra hver kategori blir videresendt til næringslivet for endelig vurdering og juryering. Hver pris kårer 1, 2 og 3 plass som blir annonsert på Facebook 22 april. Utvalgte videoer fra elevbedrifter vil bli publisert på våre sosiale medier frem til finalen.

Videoene skal være på maks 2 minutter, unntatt Beste Elevbedrift som er på 3 minutter. Dette er kun et maks minuttkrav, hvis dere sender inn en video som er kortere er dette også godkjent. Det er innholdet i videoene som blir vurdert. Alle elevbedrifter som melder seg på godkjenner også at Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark kan bruke innsendt materiell til videre bruk på hjemmeside og sosiale medier.

Kriterier for å delta er at elevbedrifter er registrert i https://ungent.sharepoint.com/...

Påmelding til elevbedriftsmesterskapet: https://airtable.com/shrTshHuf...

GDPR-skjema som må fylles ut: https://airtable.com/shrn5lGZH...

Påmelding og innleveringsfrist: 31. mars