Til hovedinnhold

Studentbedrift

Support og veiledning

I arbeidet med Studentbedrift har dere tilgang til veiledning og oppfølging fra dyktige UE-rådgivere i deres fylke. Det er spesielt i arbeidet med etableringen av studentbedriften deres at UE-rådgiverne sin kompetanse er nyttig. Ved siden av selve idéutviklingsarbeidet er det mange formaliteter som skal på plass. En detaljert beskrivelse av dette arbeidet med nødvending veiledning finner dere på siden som tar for seg oppstartsarbeidet.

47943500026 1e393f0688 o

I tillegg er det driftsrelaterte oppgaver som må følges opp, og ved avvikling av studentbedriftene eller videreføring til et AS er det viktig å gjøre dette på en riktig måte. UE-rådgiverne vil dere derfor ha nytte av i alle fasene fra oppstart til avslutning. UE-rådgiverne har også en god dialog med foreleserne, og bidrar blant annet med å legge til rette for kursing og veiledning fra våre samarbeidspartnere.

Her finner dere en oversikt over UE-rådgiverne i hvert fylke. Ta kontakt med deres UE-rådgiver hvis du har spørsmål om etablering, drift, avvikling eller videreføring av studentbedriften.

Kontakt oss UE