Til hovedinnhold

Studentbedrift

Mentor og nettverksbygging

Ett av kravene, men også en stor fordel av å drive studentbedrift, er at dere har en mentor. Hensikten med en mentor er å ha tilgang på erfaring og rett kompetanse, et ekstern blikk på deres bedrift og en støttespiller som kan hjelpe dere med å utvikle dere.

Mentoren skal være en viktig og nyttig støttespiller i de ulike faser, og kan:
• Utfordre dere til å sette dere konkrete mål.
• Stille klargjørende og utfordrende spørsmål og lytte aktivt.
• Være med i diskusjoner.
• Utfordre til handling og etterspørre resultater.
• Gi konstruktive tilbakemeldinger.
• Antyde handlingsalternativer, men må overlate til dere å fatte beslutningene.
• Være døråpner og behjelpelig med å finne de rette kontakter, samt gi råd om hvordan dere skal forholde dere til kontaktene.
• Støtte opp, inspirere, motivere og bidra til å gi dere en positiv opplevelse av arbeidet med studentbedriften.

Husk at mentor må også registreres i Perikum.

Under NM for Studentbedrifter 2020 var vi på besøk hos Startup Norway hvor vi blant annet diskuterte betydningen av mentorer for gründere, og hvilken rolle mentorer har for gründerkulturen.