Til hovedinnhold

Studentbedrift

Mentor og nettverksbygging

Ett av kravene, men også en stor fordel av å drive studentbedrift, er at dere har en mentor. Hensikten med en mentor er å ha tilgang på erfaring og rett kompetanse, et ekstern blikk på deres bedrift og en støttespiller som kan hjelpe dere med å utvikle dere.

Mentoren skal være en viktig og nyttig støttespiller i de ulike faser, og kan:
• Utfordre dere til å sette dere konkrete mål.
• Stille klargjørende og utfordrende spørsmål og lytte aktivt.
• Være med i diskusjoner.
• Utfordre til handling og etterspørre resultater.
• Gi konstruktive tilbakemeldinger.
• Antyde handlingsalternativer, men må overlate til dere å fatte beslutningene.
• Være døråpner og behjelpelig med å finne de rette kontakter, samt gi råd om hvordan dere skal forholde dere til kontaktene.
• Støtte opp, inspirere, motivere og bidra til å gi dere en positiv opplevelse av arbeidet med studentbedriften.

Nyttige ressurser i samarbeidet med mentor


Forslag til avtale mellom SB og mentor

Under NM for Studentbedrifter 2020 var vi på besøk hos Startup Norway hvor vi blant annet diskuterte betydningen av mentorer for gründere, og hvilken rolle mentorer har for gründerkulturen.