Til hovedinnhold

Studentbedrift

Hva er Ungt Entreprenørskap?

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som jobber for å utvikle elever og studenters kreativitet, skaperglede og tro på seg selv, sammen med utdanningsinstitusjoner, næringslivet og andre aktører. Innen høyere utdanning jobber vi spesielt for at studentene forberedes på et arbeidsliv i endring, gjennom å styrke innovasjonskompetanse og entreprenørielle ferdigheter i studietilbudene.