Til hovedinnhold

Studentbedrift

Hva er Studentbedrift?

Studentbedrift er et pedagogisk program som gir deg som student kunnskap og ferdigheter i bedriftsetablering. Du jobber med oppstart, drift og avvikling av egen bedrift gjennom ett semester eller ett studieår. Studentbedrift planlegges og gjennomføres i samarbeid med ditt universitet, høyskole eller fagskole som en del av ditt studieprogram.

Hvorfor Studentbedrift?
Gjennom å drive egen studentbedrift får du brukt teoretisk kunnskap i praksis, og du får se hvordan markedet responderer på forretningsideen til bedriften din. Du er med på noe ekte: en studentbedrift registreres i Brønnøysundregistrene som egen juridisk enhet. Det er en fantastisk mulighet for læring, og du er med på hele løpet - start, drift og avvikling (innen 12 måneder må studentbedriften avvikles og du må sende årsrapport til Ungt Entreprenørskap).

Med studentbedrift får du en veileder ved studiestedet, og du skaffer deg en dedikert mentor med relevant erfaring fra arbeids- og næringslivet. Denne mentoren bidrar med veiledning, innspill og faglig hjelp. Det koster 500 kr å registrere en studentbedrift. Varigheten på gjennomføringen av programmet Studentbedrift varierer, og kan tilpasses med tanke på studieplaner, lokale rammebetingelser og faglige krav.

Les mer om hvordan du kommer i gang, og hvilke formelle krav som må være på plass her.