Til hovedinnhold

Studentbedrift

Hva skal du avslutte?

1. Avslutt produksjon og salg: Utvikling og eventuell produksjonen må avsluttes i tide og dersom dere har et varelager bør dere forsøke å selge ut dette. Kanskje må dere sette ned prisen og ha et opphørssalg? Klarer dere ikke å få solgt ut alt, skal lageret deles mellom eierne.

2. Betal alle utestående fakturaer og inndriv utestående fordringer: Dersom dere vet at det er noen fakturaer eller regninger/fordringer dere ikke har mottatt er det på tide å purre på disse nå. Vær helt sikre på at dere betaler utestående fakturaer og at kunder får betalt sine utestående regninger.

3. Avslutt alle kontraktsforhold: Dersom dere har noen løpende avtaler om f. eks levering av varer/tjenester må disse avsluttes. Også avtaler med mentorer, studiestedet, etc. må avsluttes.

4. Innhent revisjonsberetning: Kontakt regnskapsfører/en person med god innsikt i økonomi & regnskap(trenger ikke å være autorisert revisor, kan være foreleser) og legg fram årsregnskapet med bilag, slik at han/hun får godkjent det. Den som signerer skal bekrefte at han/hun har gjennomgått regnskapet og funnet det i orden. Denne bekreftelsen legges fram for generalforsamlingen. Mal på revisjonsberetning kan du laste ned HER.

5. Fullfør årsrapporten ( se neste steg)

6. Avhold generalforsamling.

7. Last opp årsrapporten på bedriftens side i Perikum. Når generalforsamlingen er avholdt, skal studentbedriften laste opp årsrapporten på bedriftens side i Perikum. Eksempel: Bedriftens side for Alt er bra SB Klikk knappen «Mer» nederst til høyre for å laste opp årsrapporten. Velg «Årsrapport» i nedtrekkemenyen, velg deretter «Velg fil» og last opp riktig dokument. Dette er nødvendig for at UE skal kunne godkjenne bedriften og sende ut attester.

8. Send slettemelding til Brønnøysundregistrene.

9. Når dere har lastet opp årsrapporten, mottar Ungt Entreprenørskap i deres fylke en beskjed om at studentbedriften har lastet opp årsrapporten. Dersom årsrapporten er i orden vil UE godkjenne avviklingen, og UE sender attester til deltakerne i studentbedriften. Dersom årsrapporten er ufullstendig, vil UE sette status «avviklet, ikke godkjent» og attester sendes ikke ut.

10. Attest fra Ungt Entreprenørskap. Ta godt vare på attestene. De er viktige bilag til CV-en deres når dere skal søke jobb. En del arbeidsgivere anser det å ha drevet en studentbedrift som en viktig erfaring og tillegger dette vekt ved ansettelse.