Til hovedinnhold

Studentbedrift

Avslutte bankkonto

Avslutt bankkonto: Kontoen skal gjøres opp av de som har disposisjonsrett til kontoen. Dette gjøres før generalforsamling og renteinntekter etc. legges inn i regnskapet. Når kontoen er gjort opp, kan det ikke lenger foretas transaksjoner (innskudd/betalinger) på den, så vær helt sikker på at dere har gjort ferdig alt før denne avsluttes.

Uoppgjorte kontoer tilfaller Ungt Entreprenørskap. Det vil si at om dere ikke tømmer kontoen før dere avvikler bedriften, vil pengene tilfalle UE.