Til hovedinnhold

Studentbedrift

Veien videre - Avslutte eller videreføre

Etter å ha drevet Studentbedrift håper vi at dere har fått et godt innblikk i hva det vil si å være entreprenør. Kanskje har dere gjort dere erfaringer som er avgjørende for videre veivalg : enten starte egen bedrift eller prøve dere som arbeidstakere . Uansett håper vi at kunnskapen og nettverket dere har bygd opp gjennom studentbedriften vil være nyttig videre.

Brett jordan f Mb R Kk2la0s unsplash

Etter at dere har sendt inn årsrapporten vil dere motta attest fra Ungt Entreprenørskap. Ta godt vare på denne. Det er et viktig vedlegg til CV-en deres i deres senere karriere. En del arbeidsgivere anser det å ha drevet Studentbedrift som en meget viktig erfaring og tillegger dette stor vekt.