Til hovedinnhold

Studentbedrift

Styrearbeid og drift

Styrearbeid

I oppstartsfasen etablerte dere et styre for studentbedriften, og arbeidet dere gjør i styret er en viktig del av studentbedriftens organisering. I tillegg til studentbedriftens ansatte, bør styret bestå av noen eksterne styremedlemmer. Avhold regelmessige styremøter gjennom hele perioden med studentbedrift og pass på å bruke hele styrets kompetanse.


Nedenfor finner dere mer informasjon om styrearbeid og hvordan dere gjennomfører styremøter.Praktisk informasjon om studentbedriftens styre og arbeid finner dere her:

Om styrearbeid

Før styremøte

I styremøte

Etter styremøte

Her finner dere også forslag til styreinstruks og forslag til styremøteprotokoll (begge dokumenter tar udgangpunkt i en AS, men kan fint brukes for SB).


Driftsrelatert arbeid

I tillegg til styrets arbeid har vi også samlet noen ressurser for effektiv drift og organisasjonsarbeid. Digital Norway har utviklet noen veivisere som kan være nyttige for dere i arbeidet med studentbedriften:

Omstilling og ledelse - strategiutvikling og omstilling i en digital tid
Fra data til verdi
- hvordan kan data skape verdi i din bedrift?
Digitale verktøy for prosjektledelse
- introduksjon til prosjektlederverktøy
Workshopfasilitering - hvordan utvikle idéer og møte utfordringer
Effektivisering - teknologi som gjør din bedrift mer effektiv