Til hovedinnhold

Studentbedrift

Sosialt entreprenørskap

Sosialt entreprenørskap handler om å utvikle og ta i bruk nye løsninger på sosiale og samfunnsmessige problemer. Det handler om å utvikle nye nettverk på tvers av fagfelt og virksomhetsmodeller og om å samarbeide på nye måter.

Vår samarbeidspartner Ferd jobber med å skape målbare sosiale resultater ved å investere i sosiale entreprenører og styrke deres marked. På Ferd sin nettside finner dere gode ressurser som forklarer hva sosialt entreprenørskap er, og praktiske eksempler på sosialt entreprenørskap. I tillegg gir podkasten Impactpodden mye verdifull inspirasjon og innsikt. Impactpodden er en podkast om gründere, sosialt entreprenørskap og samfunnsinnovasjon.

I Nordisk Ministerråds rapport om «Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon» fra 2015 trekker de frem fem kjennetegn ved sosiale entreprenører:

  • Fokuserer på sosiale formål med udekkede behov.
  • Bidrar med nye løsninger på utfordringene.
  • Involverer brukerne, medarbeiderne og andre sentrale aktører.
  • Motiveres av de sosiale resultatene, men også av en forretningsmodell som kan gjøre virksomheten levedyktig.
  • Samarbeider på tvers av fagfelt og sektorer.


Andre ressurser

Innovasjon Norge har laget en guide til sosialt entreprenørskap. I denne guiden finner dere svar på spørsmål som mange sosiale entreprenører stiller.

Ved USN er det etablert et nasjonalt senter for sosial innovasjon og entreprenørskap. Det er et nasjonalt kunnskapsmiljø for økt forskningsbasert sosial innovasjon. Her finner dere forskningsprosjekter, publikasjoner, artikler og verktøy.