Til hovedinnhold

Studentbedrift

Skatt og MVA

Når dere starter egen bedrift påtar dere dere også en del formelle forpliktelser overfor offentlige myndigheter. Les retningslinjer for studentbedrifter som er registrert i regi av Ungt Entreprenørskap, se formelle krav her.

MVA: Studentbedrifter er ikke registrert i MVA-registeret/momsregisteret. For denne virksomhetsformen (med læring som formål) slår MVA inn ved 140 000kr i omsetning. Dette innebærer at SBen betaler moms for alt varekjøp (som vanlige privatpersoner), men slipper å selge varer/tjenester med moms. Dette sparer dere for mye regnskapsarbeid og MVA-registrering, og gjør at dere kan gi kundene en billigere pris.Når du kjøper en vare som er momsbelagt så er det den som selger varen som skal legge på moms og oppgi hvor mye momsen utgjør. Du skal ikke behøve å foreta deg noe og trenger ikke et nummer.

Arbeidsgiveravgift for studentbedrifter

I følge Folketrygdlovens § 23 -2 åttende ledd skal studentbedrifter som anses som veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon, ikke betale arbeidsgiveravgift for lønnet arbeid dersom de totale lønnsutgiftene ikke overstiger kr 450.000 pr. år og bare for lønnsutbetalinger opp til kr 45.000 pr. ansatt.

SBen må imidlertid betale arbeidsgiveravgift hvis den går over til å drive ordinær næringsvirksomhet.

Informasjonsark om skatter og avgifter 2021-22