Til hovedinnhold

Studentbedrift

Produkt og verdi

En forutsetning for å lykkes med et produkt eller en tjeneste er å ha god innsikt i, og forståelse for, kundene eller brukernes situasjon, behov og ønsker. Verdi handler om å finne behov og løse problemer som kunden møter på i sitt liv.

For å finne ut hva verdien er for deres kunde, må dere ut av bygningen og snakke med mennesker.

Uansett om dere utvikler helt nye produkter, eller videreutvikler noe som allerede eksisterer, må dere beskrive nøyaktig hva dere skal utvikle og når det skal skje. Vær helt presis når det gjelder hva som skal utvikles, og hvordan produktet skal pakkes, presenteres, leveres og dokumenteres. Det er avgjørende at produktutviklingen og tilhørende mål henger sammen med forretningsmodellen slik at løsningen dekker behovet som målgruppen har.

Entreprenerdy har som en del av sine veiledningsressurser overfor gründere laget en video som forklarer behovet for tydelige målsettinger. I denne video blir produktutviklingsmålene satt i sammenheng med kompetansemål, salgs- og markedsmål og økonomiske mål.