Til hovedinnhold

Studentbedrift

Økonomi og regnskap

Towfiqu barbhuiya Jhev WH Cb Vyw unsplash

Studentbedrifter skal føre et forenklet regnskap etter samme prinsipper som for ordinære bedrifter. Et regnskap som er oppdatert gir god styring og oversikt for dere. Under er det viktigste dere må passe på :

Budsjett

Regnskap

Lønn og skattetrekk

Betaling av tjenester

Skatt og mva