Til hovedinnhold

Studentbedrift

Ledelse av en Studentbedrift

Alle i studentbedriften har minst tre roller: andelseier, styremedlem og ansatt. I tillegg vil dere måtte besette ulike ansvarsområder, og det vil være naturlig at dere i en liten bedrift jobber på tvers av ulike områder. Dere bør kartlegge hvilken kompetanse dere har i studentbedriften og lage en kompetanseprofil.

Daglig leder
har ansvar for daglig drift og at styrets vedtak blir satt ut i livet. Ledelse er å ta ansvar for å skape resultater og bygge en kultur som sikrer at organisasjonen når sin visjon og sine mål og skape et felles engasjement i organisasjonen.

En god leder er resultatorientert, har gode kommunikasjonsferdigheter og evner å mobilisere og involvere sine medarbeidere. Ledelse er sentralt i alle områder av arbeidslivet. Ny i lederrollen? Se flere tips her.

Team: oppgavene som skal løses i studentbedriften krever tverrfaglighet. Enkeltpersoner vil ofte ikke finne tilfredsstillende svar og løsninger. Summen av kunnskap og erfaringer er ofte større i et team og gir flere perspektiver og mulige tilnærminger. Team skaper deltakelse, økt aksept og eierskap og felles forpliktelse og gjensidig støtte i gjennomføringen.