Til hovedinnhold

Studentbedrift

HR og ledelse

HR kan defineres som alle aktiviteter som omhandler planlegging, anskaffelse, utvikling og avvikling av menneskelige ressurser i organisasjoner.

Noe viktige spørsmål i arbeidet med HR

• Har dere en HR-strategi som støtter oppnåelse av forretningsmessige mål?

• Har dere gjort en grundig vurdering av talent og kompetanse ved fordeling av ansvar og oppgaver?

• Har dere en rekrutteringsstrategi og en rekrutteringsprosess?

• På hvilken måte har dere fulgt opp medarbeiders prestasjoner og skapt motivasjon til å oppnå bedriftens mål?

• Hvordan har samarbeidet i bedriften fungert, og hvilke eventuelle tiltak er gjort for å sikre trivsel og et godt arbeidsmiljø?

• Har bedriften dokumentert retningslinjer for konflikthåndtering?

• Hvordan har dere jobbet med opplæring og kompetanseutvikling av ansatte?

• Har dere dokumentert en plan for forebygging og oppfølging av sykefravær, samt har en back-up-løsning ved fravær i viktige roller?

Les mer om ledelse av Studentbedrift

Skjermbilde 2021 07 01 kl 11 48 57

Konflikter og konflikthåndtering

Sannsynligvis vil dere oppleve ulike konflikter i løpet av studentbedrift-perioden. Dette er normalt, og det trenger ikke være negativt dersom dere klarer å se på diskusjonen som gunstig for ideutvikling ol. Pass på at diskusjonene ikke blir av den 'giftige' typen - som hindrer fremgang og skaper mistrivsel.

Ettersom man vet at konflikt i ulik grad alltid vil oppstå i grupper, kan det være fint å snakke om det i oppstart, og i tillegg ha noen strategier for konflikthåndtering klare. Abelia har utviklet et verktøy for konflikthåndtering som dere kan med fordel bruke.

Andre ressurser

ledernett.no kan dere lese HR faglige artikler og nyheter.

Arbeidstilsynet har en god del ressurser om arbeidsforhold og HMS.

HR Norge er en medlemsorganisasjon for alle som jobber med HR-relevante tema: http://www.hrnorge.no/