Til hovedinnhold

Studentbedrift

Forretningsmodell og forretningsplan

Mens forretningsideen beskriver hva studentbedriften skal gjøre, beskriver forretningsmodellen hvordan studentbedriften skal gjennomføre det i praksis. Arbeidet med forretningsmodellen kan være avgjørende for å skille seg ut, utnytte fortrinn og lykkes i markedet.

Når dere jobber med forretningsidéen bør dere prøve å se denne gjennom kundens øyne. Når dere skal utvikle en forretningsmodell bør dere skifte til eget perspektiv på hva som skal utføres.

Forretningsplanen skal gi dere og andre et realistisk bilde av det dere skal gjøre, og vil være et viktig styringsdokument i oppstartsfasen. Det er imidlertid viktig at forretningsplanen ikke blir en skrivebordsøvelse hvor deres egne oppfatninger av marked og målgrupper ligger til grunn. Oppsøkende markedsarbeid og nettverksbygging er avgjørende for å kontinuerlig søke kunnskap og markedsinnsikt, og utfordre sine egne oppfatninger.

En god forklaring på hvordan dere kan jobbe systematisk med forretningsplanen, finner dere oppsummert i videoen. For flere detaljer rundt hvordan bygge en forretningsplan, samt mange forklarende video , sjekk denne nettside utviklet av studenter ved NMBU.

Andre ressurser

Innovasjon Norge har utviklet et gratiskurs om forretningsmodellering som dere står fritt til å benytte. Kurset gir en introduksjon til hvordan dere kan forstå, evaluere og utvikle nye og forbedrede forretningsmodeller. Entreprenerdy forklarer her hva en forretningsmodell er, og hvorfor den er så viktig for hvordan dere jobber.