Til hovedinnhold

Studentbedrift

Budsjett

Likviditetsbudsjett: Dere må kunne betale regningene deres før de forfaller. Sett opp en oversikt over hvilke innbetalinger og hvilke utbetalinger dere har hver måned. Kunsten er å sørge for at dere har nok kontanter på riktig tidspunkt slik at dere får betalt regningene i rett tid. I virkeligheten er det ofte slik at vi har mange utbetalinger i oppstarten og lite innbetalinger. Økonomiansvarlig bør sørge for å få inn andelskapitalen og eventuelle sponsorinntekter så fort som mulig. Dette er midler dere kan bruke på varekjøp før salgsinntektene ruller inn. Det er viktig å være klar over at sponsorinntekter ikke er andelskapital, men inntekter (omsetning) i en studentbedrift.

NB! Husk at en studentbedrift ikke skal ta opp mere lån/leverandørgjeld enn det dere til enhver tid har på konto/i andelskapital.

Altinn har utviklet en budsjettguide som simulerer hva som vil skje med bedriften i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Se guiden i høyre kolonne.

Driftsbudsjett
: Lag en oversikt over hvilke kostnader produktutviklingen vil få, samt andre kostnader knyttet til selve driften. Hvilke inntekter håper dere på? Dersom dere har som mål å oppnå salg i løpet av studentbedriftsperioden kan dere sette opp det antall produkter dere har som mål å selge, samt hvilken pris dere vil ha for dem, da har dere sum inntekter.

Skjermbilde 2021 07 01 kl 12 31 08

Break even: Hvor stort salg må dere ha før dere begynner å tjene penger? Nullpunktet er der inntektene er like store som kostnadene.

Maler og veiledninger som kan benyttes:
Budsjettguide

Resultatbudsjett

Likviditetsbudsjett

Produktkalkyle