Til hovedinnhold

Studentbedrift

Bærekraft og samfunnsansvar

Hva er forskjellen på miljøvennlig tankegang og bærekraftig tankegang? En definisjon av bærekraftig utvikling er å si at det er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.

Bedrifter har mye makt. Heldigvis kan de bruke den makten til å gjøre verden mer bærekraftig. Selv om det er de største bedriftene som har mest makt, betyr ikke det at det kun er de store som kan gjøre en forskjell. Det er derfor viktig at også dere er bevisste på hva bærekraft og samfunnsansvar betyr i arbeidet med studentbedriften deres. I videoen nedenfor forklares FNs bærekraftsmål og betydningen av tematikken både i et samfunns- og bedriftsperspektiv.

Andre ressurser

Innovasjon Norge har utarbeidet flere kurs som gir dere nyttig innsikt i viktige temaer på dette området.

Fra lineær til sirkulær - hva betyr det for oss?

Ansvarlig næringsliv

Ønsker du å komme i kontakt med et felleskap som har bærekraft og samfunnsansvar nær hjertet (også digitalt), se på SoCentral i Oslo, Impact Hub i Bergen og Impact Hub i Arendal.