Til hovedinnhold

Studentbedrift

Jobbe med ideen - utvikling og drift

Å komme i gang med studentbedrift kan virke stort. Heldigvis, finnes det mange gode kilder til inspirasjon og veiledning i arbeidet med studentbedrift.

Dayne topkin y5 m Fl L Mw Jk unsplash

Å utvikle et produkt eller tjeneste er sjelden en lineær prosess, så dere vil komme tilbake til utgangspunktet kanskje flere ganger. De fleste studentbedrifter vil gå gjennom behovsanalyse, idéutvikling, så begynne å utvikle produktet/tjenesten, teste det ut i markedet (eventuelt tilbake til tegnebrettet), og avslutte. Styrearbeidet og drift er en del av alt, det samme er økonomi og regnskap.


Under ser dere en fin beskrivelse av en prosess for å utvikle noe nytt og nyttig, design tenkning, i en video laget av studenter ved NMBU.


Vi har samlet flere praktiske og faglige ressurser i leselisten til høyre. Nettverket rundt oppstartsbedrifter er under vekst, og vi samarbeider med flere organisasjoner på ulike områder (se i leselisten under drift). Her er det gode artikler, veivisere, videoveiledninger, podcaster og annet innhold.