Til hovedinnhold

Studentbedrift

Jobbe med ideen - utvikling og drift

Å komme i gang med studentbedrift kan virke stort.

Dayne topkin y5 m Fl L Mw Jk unsplash

Heldigvis, finnes det mange gode kilder til inspirasjon og veiledning i arbeidet med studentbedrift - vi har samlet noen praktiske og faglige ressurser i leselisten til høyre. Nettverket rundt oppstartsbedrifter er under vekst, og vi samarbeider med flere organisasjoner på ulike områder (se under). Her er det gode artikler, veivisere, videoveiledninger, podcaster og annet innhold.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge skal bidra til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. De har et kompetansesenter med mange kurs og ressurser hvor du kan etablere ditt eget dashbord som student, og gjennomføre gratiskurs og få tilgang på nyttige ressurser.

Startup Norway

Startup Norway er en organisasjon som ble startet i 2011 av gründere som ønsket å skape en sterkere og mer inkluderende arena og nettverk for gründere, ofte referert til som økosystem for startups. Startup Norway jobber med oppstartsmiljøer både regionalt og nasjonalt. De tilbyr både kurs og veiledning, og har mange gode artikler med tips og veiledning innen sentrale temaer i en oppstartsfase. I denne artikkelen finner dere en presentasjon som Startup Norway holdt under fagseminaret på NM for Studentbedrifter 2020.

START

START er en landsomfattende studentorganisasjon som jobber for å fremme innovasjon og entreprenørskap, blant annet ved å organisere Venture cup i samarbeid med næringslivet. De har lokallag ved de fleste campus i Norge og er et veldig godt sted å få ett nettverk blant studenter som brenner for entreprenørskap.

Digital Norway

Digital Norway er en non-profit organisasjon startet i 2017 med mål om å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv, og med et spesielt fokus på små og mellomstore bedrifter. De jobber med å sikre bedrifter og ansatte tilgang til kunnskap og nettverk de trenger i en digital verden gjennom å tilby gratis kurs, læringsreiser, webinarer og digitale møteplasser. De har utviklet ulike veivisere som er nyttige både for oppstartsbedrifter og etablerte bedrifter.

Entreprenerdy

Entreprenerdy er entreprenørskapsrådgivere som jobber med gründere regionalt, nasjonalt og internasjonalt. De har utviklet en entreprenørskapsplattform med mange gode veiledningsressurser for gründere. Ved å registrere en bruker får dere tilgang til innholdet på plattformen, og kan om ønskelig bruke plattformen som arbeidsområde.