Til hovedinnhold

Studentbedrift

Bankkonto UE Viken Studentbedrift

Etter at bedriften er formelt etablert (dvs. mottatt organisasjonsnummer fra Brønnøysund) kan dere opprette bedriftskonto hvor dere kan sette inn penger dere tjener og betale bedriftens kostnader.

Ungt Entreprenørskap Viken har samarbeid med Sparebank1 om opprettelse av bankkonto. Ta kontakt med Sparebank1 i deres region:

Region Buskerud

SpareBank 1 Modum


SpareBank 1 Ringerike Hadeland

SpareBank 1 Hallingdal Valdres

Ta kontakt med banken eller med UE-rådgiver

Region Akershus

Sparebank 1 Østlandet

Region Østfold

Sparebank 1 Østfold

Hvis dere holder til i en region som ikke dekkes av disse bankene: Gå til deres egen lokalbank og ta med «Infobrev til banken»