Til hovedinnhold

Studentbedrift

Fra idé til forretningsidé

Før dere lager en forretningsidé må dere ha en idé om hvilket behov dere skal dekke. Kanskje dere ha undersøkt det allerede, mens andre må bruke fantasien og komme opp med en idé dere kan jobbe videre med i studentbedriften.

For mange er den kreative fasen den mest utfordrende. Vårt råd er at alle i studentbedriften er med i idéutviklingsfasen. De gode ideene blir sjelden til på enerom og denne fasen danner grunnlag for hele bedriften og gjør at alle føler eierskap. Skal dere lykkes er det helt avgjørende hvor god forretningsideen deres er, så før forretningsideen spikres må alle dens sterke og svake sider ha blitt vurdert og dere bør foreta en behovs- og markedskartlegging. ​Dere kan starte med å spørre dere selv noen spørsmål.

Hvilke problemer løser dere?
Hvem er kunden?
Hva skal dere levere?
Hva skal dere selge?
Hvordan skal dere ta betalt?

Forretningsideen bør være litt «vid», det vil si at den ikke må være for detaljert. Pass på at den inneholder beskrivelse av hvordan dere skal skape verdier for kunden. Dere kan gjerne starte med et skrivebordsundersøkelse for å finne ut om ideen deres er ny. Patentstyret har utviklet gode ressurser om ide beskyttelse, merkevare og industrielle rettigheter.

Innovasjon Norge har laget en enkel og informativ video som peker på viktige punkter i arbeidet med idéutvikling. De tilbyr også et gratiskurs med temaet kundeorientert innovasjon i praksis. Kurset er utviklet for alle som arbeider med innovasjonsprosjekter, og spesielt for de som er i en tidlig fase - for å få en god start.


Andre ressurser

Digital Norway har utviklet en digital guide til produkt- og tjenesteutvikling med kunden i sentrum. som gir trinnvis gjennomgang av arbeidet inndelt i fasene oppdage - forankre - forstå - utvikle - realisere.

Entreprenerdy har utviklet en veiledning om hva en forretningsidé er, og hvordan en forretningsidé bør beskrives.