Til hovedinnhold

Fase 1.1 - Bli kjent

Dere skal nå bli kjent med hvilke styrker dere har og hvordan dere best kan bruke disse når dere skal jobbe med eget prosjekt. For å få til dette skal dere bli bedre kjent med både dere selv og hverandre gjennom noen enkle oppgaver.