Til hovedinnhold

Fase 2.2 - Skissere prototyper

For at gruppen skal jobbe godt og ha det greit sammen, er det lurt å først bli enige om noen regler som skal gjelde alle. En måte man kan løse dette på er å lage såkalte HVERDAGSLOVER.