Til hovedinnhold

2 VELGE UT


Jakte ideer

Her handler det om at dere som gruppe skal komme fram til en løsning. For å komme fram til én løsning,

Flertallet bestemmer!

Det er viktig at alle i gruppen deltar og blir hørt når dere diskuterer! Spill på lag når gruppen skal ta avgjørelser.

Ikon trakt gronn lilla

OPPG. 2.4:
BESLUTNINGSPLAKATEN

  1. Fyll inn deres 6 idéer
  2. Vurdér om målgruppen har behov for denne idéen eller bare ønsker den
  3. Bli enige om de 3 idéene dere mener målgruppen har mest behov for
  4. Fyll inn fordelene og ulempene ved ideene
  5. Bli enige om den beste idéen.
  6. Skriv litt om idéen under "Utvalgt idé".
Beslutningsplakaten gronn lilla

Beslutningsplakaten får dere av læreren!

Hele gruppens prosjekt

Husk at den idéen dere nå har, er hele gruppens prosjekt. De gruppene som lager de beste prosjektene er de som jobber godt sammen.