Årlig skatt i kroner
kr
Skattefradrag for BSU
kr
Årlig skatt etter fradrag for BSU
kr
Faste utgifter
Årsavgift for kjøretøy med totalvekt <7,5 tonn
kr
Variable utgifter
Totalt studielån
kr
Omgjort til stipend
kr
Netto studielån
kr
Totalt å betale
kr
Effektiv rente
% p.a.
Totalt å betale
kr

Budsjettet ditt går i pluss:

  1. Er du fornøyd med budsjettet eller er det noe du ønsker å endre?
  2. Vil du spare (mer) til bolig eller noe annet du ønsker deg?
    Sjekk sparekalkulatoren under sparing.
  3. Hvordan endrer tidspunktet for boligkjøp seg hvis du sparer mer?
  4. Har du nok penger til overs til å dekke uforutsette utgifter og fristelser?
  5. Hva skjer med penger til overs? Hva vil du bruke pengene til?
Betjening av boliglån
 
Boutgifter nå
kr
+
Avsluttet sparing til bolig
kr
+
Penger til overs
kr
-
Økt skatt pga avsluttet BSU
kr

=
Disponibelt til boutgifter i framtidig bolig
kr
-
Driftsutgifter inkl. strøm og fyring
kr

=
Disponibelt til betjening av lån
kr

 
Lån som kan betjenes
kr
Behov for egenkapital
 
Krav til egenkapital
%
kr
+
Ytterligere behov for egenkapital
kr

=
Totalt behov for egenkapital
kr