Utstilling

Oppdatert 14. januar 2022

På grunn av fremdeles usikkerhet knyttet til om vi får gjennomført en fysisk messe vil vi med dette utvide fristen for bidrag til Beste utstilling til 18. februar.

Avgjørelse om fysisk eller digital messe blir tatt i slutten av januar.

  1. Dersom det blir fysisk messe vet vi ikke på nåværende tidspunkt hvilke rammer dere får ift knyttet til utstillingen. (om dere får tilgang til bakvegg, stand, ståbord osv). Dette vil vi også avgjøre i slutten av januar.

  1. Dersom det blir digital fylkesmesterskap vil endre Beste utstilling til en digital konkurranse der dere kan levere inn bidrag på et tenkt konsept knyttet til en utstilling.
    Kriteriene finnes her og er ganske like de som allerede gjelder for Beste utstilling bortsett fra at vi her har gitt dere en ramme for størrelsen på utstillingen, samt noen små språklige justeringer + lagt inn et ekstra kriterie som er knyttet til realisme.
    NB! dette er en tenkt utstillingsform. Vi kan ikke love at dere får tilgang til en slik bås på en eventuell fysisk utstilling.