15. Beste yrkesfaglige bedrift

Copy of Til artikkel 2533 x 815 px 1

Vinner representerer Rogaland på NM for ungdomsbedrifter.


Ungdomsbedrifter fra alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer kan delta i denne konkurransen.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Kvaliteten på varen/tjenesten.
  • Elevene formidler yrkesstolthet og engasjement for eget fag

HVA SKAL LEVERES INN?

Bedriften skal i forkant sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder informasjon om:

  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram
  • Navn på konkurransen «Beste yrkesfaglige bedrift»
  • Punktene/kriteriene over
  • Legg gjerne med skisse eller bilde av varen/tjenesten
  • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
  • PDF-filen navngis med konkurransenavn, skolenavn og navn på ungdomsbedrift, f.eks «besteyrkesfaglig_skole_DuoslicerUB»