1. Beste reklamefilm

Copy of Til artikkel 2533 x 815 px 1

Denne prisen forhåndsjuryeres.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • I hvilken grad reklamefilmen er en interessevekker.
 • I hvilken grad reklamefilmen formidler et budskap og kan bidra til salg.
 • Originalitet.
 • Helhetsinntrykk og bruk av visuelle virkemidler

Reklamefilmen må ikke vare lengre enn 1 minutt.

HVA SKAL LEVERES INN?

En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navn på konkurransen: «Beste reklamefilm»
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Kort beskrivelse av forretningsidéen.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • Informasjon om hvordan dere har brukt reklamefilmen for å markedsføre/profilere bedriften.
 • URL-link til reklamefilmen lagt inn i pdf-dokumentet. Linken må være åpen.
 • Informasjon om arbeidsprosessen i ungdomsbedriften (f.eks. hvem i bedriften som gjorde hva)
 • Hvis dere har brukt eksterne krefter i utviklingen av reklamefilmen, må dere gjøre rede for hvem (hvilke bedrifter) som har vært involvert og hvordan dere har samarbeidet.
 • PDF-filen navngis med konkurransenavn, skolenavn og navn på ungdomsbedrift, f.eks «bestereklamefilm_skole_DuoslicerUB»