2. Beste markedsføring

Copy of Til artikkel 2533 x 815 px 1

Denne prisen forhåndsjuryeres.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Hvem er kundene/målgruppen til ungdomsbedriften?
 • Beskriv hvordan ungdomsbedriften har markedsført seg. Hvilke markedsaktiviteter* har dere benyttet, og hvorfor valgte dere akkurat disse markedsaktivitetene? (Aktivitetene må være gjennomført, ikke bare planlagt).
 • Har ungdomsbedriften samarbeidet med eksterne aktører i prosessen, og hva bidro de med?

(*Eksempler på markedsaktiviteter kan være: brosjyre/flygeblad, sosiale medier, nettside, reklamefilm, redaksjonell omtale i media, personlig salg/oppsøkende virksomhet, kampanje, profilering på messer, reklame etc. Det er ikke meningen at ungdomsbedriften skal ha benyttet alle disse virkemidlene, men at dere har en bevisst holdning til hva dere har valgt og hvorfor.)


HVA SKAL LEVERES INN?

Bedriften må levere inn en beskrivelse (maks 5 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navn på konkurransen «Beste markedsføring».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Kort beskrivelse av forretningsidéen.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • Legg inn dokumentasjon på markedsaktivitetene* som er gjennomført. Dokumentasjon kan være url-linker til hjemmeside eller sosiale medier.
 • Reklamefilm, oppslag i media, bilder etc.
 • Legg gjerne inn markedsplan dersom dere har det.
 • PDF-filen navngis med konkurransenavn, skolenavn og navn på ungdomsbedrift, f.eks «bestemarkedsføring_skole_DuoslicerUB»

Juryen gjennomfører intervju med kandidatene.