7. Beste digitale kundeopplevelse

Copy of Til artikkel 2533 x 815 px 1

Denne prisen forhåndsjuryeres.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Kommunikasjon: Løsningen profilerer bedriften og dens produkter (varer og tjenester) til målgruppen på en god måte. Informasjonen er relevant for målgruppen. Det er enkelt å finne siden på nett.
 • Brukervennlighet: Løsningen er ryddig og oversiktlig, og er enkel å navigere i. Nettsiden skaper et ønske hos målgruppen om flere besøk.
 • Teknisk: Funksjonaliteten forbedrer brukeropplevelsen. Dersom løsningen inneholder nettbutikk er sikkerhet ved betaling og betalingsalternativ ivaretatt.

HVA SKAL LEVERES INN?

Bedriften må i forkant levere inn en kort digital beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder informasjon om:

 • Navn på konkurransen «Beste kundeopplevelse på nett».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Ungdomsbedriftens web-adresse (URL).
 • Kort beskrivelse av forretningsideen og hvem som er målgruppen for bedriften/produktet.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • Hvis dere har brukt nettverket deres til å utvikle websiden, må dere gjøre rede for hvem (hvilke bedrifter) som har vært involvert og hvordan dere har samarbeidet.
 • PDF-filen navngis med konkurransenavn, skolenavn og navn på ungdomsbedrift, f.eks «bestekundeopplevelsepaanett_skole_DuoslicerUB»