Spis #MerAv

8

Denne prisen juryeres på messa og vurderingen tar utgangspunkt i disse kriteriene:


  • Elevbedriften tilbyr et produkt eller en tjeneste som kan bidra til at flere velger å spise sunt og viser forståelse for kostrådene
  • Elevbedriften har tenkt på matglede (smak, trivsel, tilhørighet)
  • Elevbedriften har inkludert/tenkt på bærekraft i sitt arbeid
  • Elevbedriften har fokus på nyskaping og kreativitet
Mot en jury

NB! Ønsker dere å delta i vår nasjonale konkurranse, så må dere levere følgende:

En side med kort presentasjon av bedriften, og hvordan dere har løst kriteriene. Inkluder bilder av varen/tjenesten samt et bilde av gruppa.