Samfunnssentralens pris for beste sosiale entreprenør

6

Denne prisen juryeres på messa og vurderingen tar utgangspunkt i disse kriteriene:


  • Elevbedriften har tatt tak i et sosialt/samfunnsmessig problem lokalt, nasjonalt eller internasjonalt
  • Elevbedriften jobber for at målgruppen får det bedre innen først og fremst trivsel og helse (og kan vise til ett eller flere av FNs bærekraftsmål)
  • Elevbedriften har fokus på sosiale resultater, men er også økonomisk bærekraftig (eller har et potensial)
  • Elevbedriften har en tydelig lagånd når det gjelder arbeidsfordeling, samarbeid og initiativ.
UE pokal bla

Premier:

1. plass: 1000,-

2. plass: 750,-

3. plass: 500,-