Samfunnssentralens pris for beste sosiale entreprenør

6

Denne prisen juryeres på messa og vurderingen tar utgangspunkt i disse kriteriene:


  • Elevbedriften har bevisst tatt tak i et sosialt/samfunnsmessig problem lokalt, nasjonalt eller internasjonalt
  • Elevbedriften jobber for at målgruppen får det bedre innen trivsel, helse, klima eller miljø. (Bedriften kan vise til ett eller flere av FNs bærekraftsmål)
  • Elevbedriften har fokus på sosiale resultater, men er også økonomisk bærekraftig (eller har et potensial)
  • Elevbedriften har en tydelig lagånd når det gjelder arbeidsfordeling, samarbeid og initiativ.
Mot en jury

NB! Ønsker dere å delta i vår nasjonale konkurranse, så må dere levere følgende:

En side med kort presentasjon av bedriften, og hvordan dere har løst kriteriene. Inkluder bilder av varen/tjenesten samt et bilde av gruppa.