Nyskapingsprisen

9

Denne prisen juryeres på messa og vurderingen vil ta utgangspunkt i disse kriteriene:


  • Elevbedriftens vare/tjeneste fremstår nyskapende
  • Elevbedriftens gjennomføring kan bidra til å skape forbedring, fornying eller forenkling i fremtiden
Mot en jury