Beste utstilling/stand

10

Denne prisen juryeres på messa. Vurderingen vil ta utgangspunkt i disse kriteriene:


  • Utstillingen fremstår helhetlig og har en tydelig estetisk tanke i bunn. Det er god bruk av ulike virkemidler for å skape oppmerksomhet
  • Utstillingen viser tydelig hva elevbedriften har drevet med
UE pokal bla

Premier:

1. plass: 1000,-

2. plass: 750,-

3. plass: 500,-