Beste samarbeid

12

Denne prisen har forhåndsjuryering som foregår digitalt. Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering med utgangspunkt i disse kriteriene:


  • Hvordan Elevbedriften har skapt engasjement internt for sin bedrift?
  • Hva Elevbedriften har gjort for å skape et godt arbeidsmiljø (trivsel og motivasjon)?
  • Hvilke utfordringer som har oppstått og hvordan de har blitt taklet?
  • Hva elevene har lært om samarbeid og elevbedrift?

Leveranse: Elevene skal sende inn en film (maks 3 minutter) som svarer til kriteriene.

Frist 5 mars v5