Beste samarbeid

12

Denne prisen har forhåndsjuryering som foregår digitalt.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering med utgangspunkt i disse kriteriene:


  • Hvordan elevbedriften har skapt engasjement internt for sin bedrift
  • Hva elevbedriften har gjort for å skape et godt arbeidsmiljø (trivsel og motivasjon)
  • Hvilke utfordringer som har oppstått og hvordan elevbedriften har løst dem
  • Hva elevene har lært om samarbeid og elevbedrift

Hva skal dere sende inn?

Elevene skal sende inn en film (maks 3 minutter) som svarer til kriteriene.

UE pokal bla

Premier:

1. plass: 1500,-

2. plass: 1000,-

3. plass: 750,-