Beste reklamefilm

4

Denne prisen har forhåndsjuryering som foregår digitalt.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering med utgangspunkt i disse kriteriene:


  • Reklamefilmen får tydelig frem hva produktet (varen/tjenesten) er
  • Reklamefilmen har et klart budskap
  • Reklamefilmen er teknisk godt laget


Hva skal dere sende inn?

Her ønsker vi at elevene sender inn en film på 30-60 sekunder (enten som fysisk fil eller med delingslenke).

UE pokal bla

Premier:

1. plass: 1000,-

2. plass: 750,-

3. plass: 500,-

Her kan du se tidligere vinnere!