Beste reklamefilm

4

Denne prisen har forhåndsjuryering som foregår digitalt. Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering med utgangspunkt i disse kriteriene:


  • Reklamefilmen får tydelig frem hva produktet (varen/tjenesten) er
  • Reklamefilmen har et klart budskap
  • Reklamefilmen er teknisk godt gjennomført


Dere skal levere inn:

Her ønsker vi at elevene sender inn en film på 30-60 sekunder.

Frist 5 mars v5

Her kan du se vinnerne fra ifjor!