Beste produkt

3

Denne prisen juryeres på messa og vurderingen tar utgangspunkt i disse kriteriene:


  • Elevbedriften har et gjennomarbeidet og tydelig produkt (vare/tjeneste)
  • Elevbedriften kan mye om produktet sitt (vare/tjeneste)
  • Elevbedriften har en tydelig målgruppe (kunder/ brukere)
  • Elevbedriften kan fortelle om hvordan produktet skaper verdi (er nyttig) for målgruppen
UE pokal bla

Premier:

1. plass: 1000,-

2. plass: 750,-

3. plass: 500,-

Her kan dere se tidligere elevbedriftsprodukter!