Beste produkt

3

Denne prisen juryeres på messa og vurderingen tar utgangspunkt i disse kriteriene:


  • Elevbedriften har et gjennomarbeidet og tydelig produkt (vare/tjeneste)
  • Elevbedriften viser kunnskap om produktet sitt (vare/tjeneste)
  • Elevbedriften har en tydelig målgruppe
  • Elevbedriften kan vise til produktets (varens/tjenestens) verdiskaping
Mot en jury

Her kan dere se produkter fra fylkesmesterskapet i fjor!